<

Indkaldelse til Generalforsamling og informationsmøde fredag den 24. marts 2023 i Sundeved. 15-02-2023 - 16:39

 

I forbindelse med generalforsamlingen vil landstræner Lisbet Seierskilde og holdleder Lars Svarre Krogsgaard holde informationsmøde om den kommende sæson.

 

Kom frisk til årets generalforsamling og gå ikke glip af en hyggelig aften, hvor støtteforeningen er vært med Sundeved Rideklubs gode kaffe/the, vand og æblekage.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1.Valg af dirigent.

   Bestyrelsen foreslår Johan Harsbo

 

    1.a. Valg af referent.

           Bestyrelsen foreslår Lars Svarre Krogsgaard

 

2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

    Formandens beretning

 

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

 

4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.

    Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 14. marts på E-mail: Rigmor-k@privat.dk

 

5. Fastsættelse af kontingent.

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for støttemedlemmer kr. 150 pr år.

 

6. Valg til bestyrelse: Landstræner og holdleder er bestyrelsesmedlemmer jvf foreningens vedtægter.

 

     Bestyrelsesmedlemmer på valg:

       Rigmor Kristensen, (Modtager ikke genvalg)

       Ulrik Gert Nielsen, (Modtager ikke genvalg)

       Dorte Njor-Larsen, (Modtager genvalg)

       Johan Harsbo, (Modtager genvalg)

 

   Suppleanter:

     Line Rude Hare

     Tina Munkebo

 

7.Valg af revisor.

   Peter Fischer (modtager genvalg)

   Camilla Stengelshøj Sode Salling (modtager genvalg)

 

8. Eventuelt.

 

 

<