< Tilbage

Indkaldelse til Generalforsamling i ponydressur.dk21-02-2017 - 08:29

Fredag den 17. marts 2017, kl. 19.30 i Rytterstuen i Sundeved Rideklub.

Hvornår: Fredag den 17. marts 2017, kl. 19.30
Hvor: Rytterstuen i Sundeved Rideklub.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent.
1.a. Valg af referent.
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.

Forslag skal være formanden i hænde senest 15.marts 2017. E-mail: Rigmor-k@privat.dk

 

5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelse:

 

Holdleder og landstræner er fødte medlemmer.

 

Øvrig bestyrelse:
Jesper Hyrm,
Anne Kathrine Kirk Rasmussen
Dorte Njor-Larsen,

Suppleanter:
Merethe Navrsted

7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Der serveres kaffe/the/vand og æblekage. Meld derfor til mig, hvor mange i deltager på E-mail: Rigmor-k@privat.dk , senest 15. marts

Medlemmer over 18 år har stemmeret. Sponsorer er også medlemmer. Alle unge medlemmer er selvfølgelig også velkommen til at deltage i generalforsamlingen.

 

 

 

Kommenter artikel


(Kommentarer skal godkendes før de bliver vist)

Kommentarer

< Tilbage