< Tilbage

Referat af generalforsamlingen06-04-2017 - 09:17

Referat af generalforsamlingen for ponydressur.dk 2016, fredag den 17. marts 2017, kl. 19.30 i rytterstuen på Sundeved Rideklub.

Valg af Dirigent:

Anders Ulrich blev valgt.

 

Valg af referent:

Louise A bang blev valgt.

 

Formanden og kasserens beretning:

Godkendt

 

Valg til bestyrelsen:

Følgende er valgt:

Rigmor Kristensen, fmd

Jette Nevermann

Dorte Njor-Larsen

Claus Kjær Sørensen

Mette Bruun Christensen

 

Kontingent:

Uændret kr. 150,- årlig 

< Tilbage