< Tilbage

Indkaldelse til Generalforsamling06-02-2018 - 11:13

Indkaldelse til Generalforsamling i Støtteforeningen for Talentudvikling af Ponydressur-Eliten. Ponydressur.dk

Fredag den 16. marts 2018, kl. 19.30 i den gamle Rytterstuen i Herning Rideklub.

Indkaldelse til Generalforsamling i Støtteforeningen for Talentudvikling af Ponydressur-Eliten. Ponydressur.dk

 

Fredag den 16. marts 2018, kl. 19.30

 

I den gamle Rytterstuen i Herning Rideklub.

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1.    Valg af dirigent.

1.a. Valg af referent.

2.    Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.    Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

4.    Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.

Forslag skal være formanden i hænde senest 10.marts 2018.
E-mail: Rigmor-k@privat.dk

 

5.    Fastsættelse af kontingent for 2019.

6.    Valg til bestyrelse:

Holdleder og landstræner er fødte medlemmer.

 

Øvrig bestyrelse:

 

Dorte Njor-Larsen,
Claus Kjær Sørensen
Mette Bruun Christensen

Suppleanter:

7.    Valg af revisor.

 

Peter Fischer
Camilla Madsen

8.    Eventuelt

Der serveres kaffe/the/vand og kage. Meld derfor til mig, hvor mange i deltager på E-mail: Rigmor-k@privat.dk , senest 14. marts. eller på Facebook - klik her

Medlemmer over 18 år har stemmeret. Sponsorer er også medlemmer. Alle unge medlemmer er selvfølgelig også velkommen til at deltage i generalforsamlingen.

På gensyn
Bestyrelsen

< Tilbage