< Tilbage

Generalforsamling den 17. juli 2020 i Sundeved17-02-2020 - 15:53

Stævnerne er endelig kommet igang igen. Og endelig kan vi få sat en dato for afvikling af Støtteforeningens Generalforsamling. 

 

Sundeved Rideklub åbner atter dørene for 1. ECCO Kvalifikation, og i forbindelse med denne begivenhed, kan vi fredag efter sidste klasse mødes i til generalforsamlingen, og til en dialog om foreningens virke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen har været udsat 2 gange på grund af Corona. Den var først fastsat til 13. marts, og derefter 17.april. Det er derfor med stor glæde vi nu kan få afviklet årets generalforsamling.

 

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

 

 1. Valg af dirigent.   1.a. Valg af referent.
 2.  Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.   Forslag skal være formanden i hænde senest 1.juli 2020.   E-mail: Rigmor-k@privat.dk
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelse:  Jfr. vedtægternes punkt 5. 1, ledes foreningen af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af landstræneren, holdlederen for ponydressur og 3 medlemmer valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen. Holdlederen er formand for bestyrelsen.  

  Bestyrelses medlemmer på valg:

  Dorthe Guldager (Modtager ikke genvalg)

  Mette Bruun Christensen (Modtager ikke genvalg)  

  Dorte Njor-Larsen, (Modtager genvalg)

  Suppleanter:

  Peter Leth (modtager ikke genvalg)

  Louise A Bang (modtager ikke genvalg)

   

 7. Valg af revisor 

  Peter Fischer (modtager genvalg)

  Camilla Stengelshøj Sode Salling (modtager genvalg)

 8. Eventuelt

 

 

Der serveres en forfriskning og kage. Meld derfor hvor mange i deltager på E-mail: Rigmor-k@privat.dk , senest 14. juli.

 

Medlemmer over 18 år har stemmeret. Sponsorer er også medlemmer. Alle unge medlemmer er selvfølgelig også velkommen til at deltage i generalforsamlingen.

 

Se Foreningens Vedtægter under Forenings fanen på denne hjemmeside. 

< Tilbage