< Tilbage

Referat Generalforsamlingen 17.juli 202023-07-2020 - 15:37

Coronatiden har udsat muligheden for at afholde Generalforsamlingen, som skulle have været afholdt inden udgangen af maj måned. Men heldigvis kunne vi få det afviklet i forbindelse med  ECCO CUP Kvalifikationen i Sundeved Rideklub, med et meget spinkelt fremmøde. 

 

Vi byder velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen, som er Ulrik Gert Nielsen og Mette Have Larsen-Ledet.

Ligeledes velkommen til de 2 nye suppleanter, ser er Line Rude Hare og Christina Mejerholm. 

 

Landstræner Dennis Fisker kunne berette om spændende nye tiltag, specielt rettet mod de daglige trænere. 

 

 

Referat af Generalforsamling i Støtteforeningen for Talentudvikling af Ponydressur-eliten. Ponydressur.dk. Fredag den 17 juli 2020 efter sidste klasse i Sundeved Rideklub.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Valg af dirigent

        Ulrik Gert Nielsen blev valgt

1.a Valg af referent

Janne Jensen blev valgt

Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed det forløbne år

        Formandens beretning om foreningens virke blev godkendt

Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

        Det reviderede regnskab blev godkendt

Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer

        Ulrik Gert Nielsen havde fremsendt et forslag om, at Landstræneren og Holdlederen sammen kan 
        udpege en fungerende formand frem til næste Generalforsamling. Den Fungerende Formand overtager
        Holdlederens formandskab og stemmeret. Holdlederen deltager uforandret i bestyrelsesmøderne og
        varetager stadig, som nævnt i vedtægternes pkt. 6.7, foreningens daglige ledelse i samarbejde med
        landstræneren.

        Såfremt ovenstående punkt vedtages, stilles der fra Landstræneren og Holdlederen forslag om, at 
        Rigmor Kristensen indstilles som fungerende formand frem til Generalforsamling 2021

        Punkterne blev vedtaget med stor applaus.

Fastsættelse af kontingent

        Godkendt kontingent på 150 kr. pr medlem fortsætter

Valg til bestyrelse

        Fungerende Formand er Rigmor Kristensen
        Landstræner Dennis Fisker er født medlem

        Dorte Njor-Larsen blev genvalgt
        Ulrik Gert Nielsen blev nyvalgt
        Mette Larsen-Ledet blev nyvalgt

        Suppleanter:

        Line Rude Hare blev nyvalgt
        Fru Meyerholm blev nyvalgt

Valg af revisor

        Peter Fischer blev genvalgt
        Camilla Stengelshøj Sode Salling blev genvalgt

Eventuelt

        Ulrik Gert Nielsen foreslog, at den nye bestyrelse inden generalforsamlingen 2021, forbereder forslag
        til vedtægtsændringer, således at bestyrelsessammensætningen bliver mere fleksibel og operativ,
       samt dækker bredt i medlemsgruppen og eventuelt udvides.

        Landstræneren fortalte om de tiltag der er i gang i Rideforbundet med trænerseminar. Et tiltag, som
        ponydressur.dk støtter økonomisk op om.  

        Herudover støtter Foreningen også op omkring tilknytning af fysisk træner til nogle af samlingerne.

     


 

 

 

< Tilbage