< Tilbage

Referat af Generalforsamling den 28. april 2021 på Teams12-04-2021 - 12:58

Bestyrelsen har på grund af årets Coronarestriktioner  valgt at foreningens Generalforsamling i år afholdes på Teams. 

Dette på grund af den manglende stævneaktivitet, hvor det ikke har været muligt at mødes. 

 

 

Se bilag under bjælken "foreningen" - 2021 Generalforsamling. 

 

Se Referat her: 

 

Referat for Generalforsamling i Støtteforeningen for Talentudvikling af Ponydressur-Eliten.Ponydressur.dk

 

Valg af dirigent.

Ulrik Gert Nielsen blev valgt til dirigent.

Janne Jensen vælges som Referent

 

  • Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed det forløbne år

Rigmor Kristensen orienterede om, at det har været svært at lave arrangementer i 2020 som følge af Corona og at det planlagte arrangement med Ponyfar endnu ikke har kunne afholdes. Foreningen har været synlige ved såvel Individuelt DM som DM for Ponyhold, samt ved Rosenparaden.

Beretningen blev godkendt

 

 

  • Forelæggelse af regnskab.

Foreningens Regnskab, der viste et overskud på godt. 15.000 kr. blev godkendt. Foreningen har Ultimo 2020 en likvid beholdning på 123.219 kr. Regnskabet blev godkendt.

 

  • Indkomne forslag

De indkomne forslag blev vedtaget, hvilket betyder, at Foreningen fremover ledes af en bestyrelse på 5-6 medlemmer, bestående af Landstræneren, Holdlederen og 3-4 øvrige medlemmer. Bestyrelsen vælger selv Formand, Næstformand og Kasserer. Bestyrelsen nedsætter efter behov udvalg til at varetage konkrete opgaver.

 

  • Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet forbliver uændret 150 kr. pr. år.

  • Valg af bestyrelse

Alle blev genvalgt, således at bestyrelsen udover Landstræner og Holdleder består af Rigmor Kristensen, Ulrik Gert Nielsen, Dorte Njor-Larsen og Mette Larsen-Ledet.

Line Rude Hare og Christina Iwang Søndergaard blev genvalgt som suppleanter.

  • Valg af revisor

Peter Fischer og Camilla Stengelshøj Sode Salling blev genvalgt.

 

  • Eventuelt

Det blev vedtaget, at der skal findes en erstatning for Kammeratskabspokalen. Det skal være muligt at indstille rytterne til Pokalen og der medfølger et beløb på max. 1000 kr., til den rytter, der tildeles pokalen. Øvrige indstillede vil også modtage en lille erkendtlighed i form af blomster eller andet. 

 

  • Konstituering

Efter Generalforsamlingen Konstituerede bestyrelsen sig med Rigmor Kristensen som Formand, Dennis Fisker som Næstformand og Janne Jensen som Kasserer.

 

< Tilbage