Referat af
Generalforsamling i Støtteforeningen for Talentudvikling af Ponydressur-Eliten. Ponydressur.dk
Fredag den 16. marts 2018, kl. 19.30
I den gamle Rytterstuen i Herning Rideklub.
Referat af
Generalforsamling i Støtteforeningen for Talentudvikling af Ponydressur-Eliten. Ponydressur.dk
Fredag den 16. marts 2018, kl. 19.30
I den gamle Rytterstuen i Herning Rideklub.

15 medlemmer var mødt til generalforsamlingen. De fik alle del i den skønne æblekage som Herning Rideklub havde arrangeret til Generalforsamlingen. Ligeledes fik alle borde del i de gaver som var til udlodning. Vi takker Nathalie Horse Care for goddiebags ,Kirstineholm Rideudstyr for Effol goddiebag og Karina Watson Olsen for bogen ”En halv Parade”

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.Valg af dirigent.

Jesper Ejlersen blev valgt med akklamation

1.a. Valg af referent.

- Ingen meldte sig, så Rigmor Kristensen blev valgt.
2. Formandens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formandens beretning om foreningens virke blev godkendt

3.Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

Det reviderede regnskab blev godkendt

4.Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.

Forslag skal være formanden i hænde senest 10.marts 2018.
E-mail:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

5.Fastsættelse af kontingent for 2019.

Godkendt kontingent for 2019 er fortsat kr 150,- pr medlem.


6.Valg til bestyrelse:

Holdleder og landstræner er fødte medlemmer.
Øvrig bestyrelse:
Dorte Njor-Larsen, - Genvalgt
Claus Kjær Sørensen- ikke genvalgt.
Mette Bruun Christensen – Genvalgt

Nyvalgt til bestyrelsen er: Jesper Ejlersen, Herning.

Suppleanter:
Ingen suppleanter valgt

7.Valg af revisor:
Peter Fischer- genvalgt
Camilla Madsen - genvalgt

8.Eventuelt.
Under punktet fremkom medlemmerne med ideer og ønsker.

  • Et ønske om tur til Gorillapark.- Dette undersøges.
  • Et forslag om promovering af Mentorordningen. Der blev sendt seddel rundt, hvor de til stede værende kunne skrive sig på som mentor/ mentee.
  • Ønske om ponydressur tøj, hvilket vi tidligere har haft. Støtteforeningen mangler i den forbindelse tilstrækkelige ressourcer til distribuering. Erfaringerne er, at det ikke er en indtægtskilde, og at det er svært at vurderer mængden, da rytterne også har mange andre sammenhænge, hvor de skal promovere sponsortøj.
  • Forslag om at promovere hjemmesidens rytterprofiler bedre.
  • Forslag om at promovere foreningen i forbindelse med b-stævnerne.
Tanken er, at holde informationsmøde i den arrangerende klub af dels et par ryttere der har været i B-trup. En forældre og en fra ponydressur, der kan orientere og DRF’s talentudvikling, sportsplan m.v. ( Jesper Ejlersen kommer med oplæg).