Indkaldelse til Generalforsamling i Støtteforeningen for Talentudvikling af Ponydressur-Eliten. Ponydressur.dk
  Fredag den 15. marts 2019, kl. 19.30
  I Rytterstuen i Sundeved Rideklub.


  Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  • Valg af dirigent.

  • Valg af referent.

  • Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

  • Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

  • Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.

  Forslag skal være formanden i hænde senest 11.marts 2019.
  E-mail:

  • Fastsættelse af kontingent.

  • Valg til bestyrelse:

  Forslag om nye medlemmer bedes fremsendt senest 13. marts

  Holdleder og landstræner er fødte medlemmer.
  Øvrig bestyrelse:
  Jesper Ejlersen (Modtager ikke genvalg)
  Mette Bruun Christensen (Modtager genvalg)
  Dorte Njor-Larsen, (Modtager genvalg)

  • Suppleanter:

  • Valg af revisor.
  Peter Fischer ( Modtager genvalg)
  Camilla Stengelhøj Sode Salling (modtager genvalg)

  • Eventuelt.


  Der serveres kaffe/the/vand og æblekage. Meld derfor hvor mange i deltager på E-mail: , senest 13. marts


  Medlemmer over 18 år har stemmeret. Sponsorer er også medlemmer. Alle unge medlemmer er selvfølgelig også velkommen til at deltage i generalforsamlingen.