Indkaldelse til Generalforsamling i Støtte
foreningen for Talentudvikling af Ponydressur-Eliten. Ponydressur.dk
Fredag den 17.juli 2020, efter sidste klasse i Sundeved Rideklub.
(På grund af Corona har Generalforsamlingen været udsat 2 gange. Første gang fredag den 13. marts 2020, anden gang 17. april.)


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.Valg af dirigent.

1.a. Valg af referent.

2.Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

4.Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.

Forslag skal være formanden i hænde senest 6.marts 2019.
E-mail:

5.Fastsættelse af kontingent.

6.Valg til bestyrelse:

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer bedes fremsendt senest 6. marts

Holdleder Janne Møller Jensen og landstræner Dennis Fisker er fødte medlemmer.
Øvrig bestyrelse:
Dorthe Guldager (Modtager ikke genvalg)
Mette Bruun Christensen (Modtager genvalg)
Dorte Njor-Larsen, (Modtager genvalg)

Suppleanter:
Peter Leth (modtager ikke genvalg)
Louise A Bang (modtager ikke genvalg)

7.Valg af revisor.
Peter Fischer (modtager genvalg)
Camilla Stengelshøj Sode Salling (modtager genvalg)

8.Eventuelt.


Der serveres kaffe/the/vand og kage.
Meld derfor hvor mange i deltager på E-mail: , senest 11. marts

Medlemmer over 18 år har stemmeret. Sponsorer er også medlemmer. Alle unge medlemmer er selvfølgelig også velkommen til at deltage i generalforsamlingen.