Kære Bestyrelse

I forbindelse med generalforsamlingen Ponydressur.dk 2020 har jeg følgende to forslag vedrørende den daglige ledelse af foreningen frem til generalforsamlingen 2021.

Da vedtægterne i pkt. 5.1 præciserer at foreningen ledes af en Bestyrelse, som består af 5 medlemmer Landstræneren, Holdlederen og yderligere tre medlemmer valgt for 1 år, kan der med den nye organisations og elitestruktur i DRF opstå en uhensigtsmæssig ledelse af foreningen når vedtægterne ligeledes forskriver at Holdlederen for Pony-dressurlandsholdet er Formand. Da der ikke rettidigt er stillet forslag om vedtægtsændringer foreslår jeg at generalforsamlingen overvejer følgende forslag.
1)Landstræneren og Holdlederen kan sammen udpege en fungerende formand frem til næste generalforsamling 2021. Den fungerende Formand overtager Holdlederens formandskab og stemmeret. Holdlederen deltager uforandret i bestyrelsesmøderne og varetager stadig, som nævnt i vedtægternes pkt. 6.7, foreningens daglige ledelse i samarbejde med landstræneren.
2)Hvis forslag 1 kan godkendes – stilles der fra Landstræneren og Holdlederen forslag om, at Rigmor Kristensen indstilles som fungerende Formand frem til generalforsamlingen 2021

Som en tilføjelse eller et oplæg

Eventuelt
Inden generalforsamlingen 2021 forbereder den nye bestyrelse rettidigt forslag til vedtægtsændringer, således at Bestyrelsessammensætningen bliver mere fleksibel og operativ.
Samtidig er det hensigten at foreningens bestyrelse skal dække bredt i medlemsgruppen. Bestyrelsen størrelse kan evt. ændres til ”består af minimum 5 maksimalt 6 medlemmer”

Det var vist det for denne gang.

God weekend

Med venlig hilsen / Best regards / Mit Freundlichen Grüße

Ulrik Gert Nielsen
CEO

M: +45 2399 8296SAXE Group • Walgerholm 17 • DK-3500 Værløse
T: +45 4497 7022 • www.saxe-group.com