< Tilbage

Indkaldelse til Generalforsamling- Ændret dag og sted- udsat p.gr.af Corona17-02-2020 - 15:53

Foreningens Generalforsamling er udsat. Vi håber på afvikling i forbindelse med 2. ECCO Kvalifikation i Sundeved den 17.april 

 

Da Herning Rideklub har flyttet deres stævne til Ikast Rideklub, flytter Generalforsamlingen også. 

Fredagens klassen afvikles sent. Derfor flyttes Generalforsamlingen til Lørdag. AFLYST p.gr.a Corona. 

 

Generalforsamling i Støtteforeningen for Talentudvikling af Ponydressur-Eliten. Ponydressur.dk bliver: 

Lørdag den 14. marts 2020, efter sidste klasse.

I Cafeteriet Ikast Rideklub.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent.

1.a. Valg af referent.

 

2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

 

4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 6.marts 2019.

E-mail: Rigmor-k@privat.dk

 

5. Fastsættelse af kontingent.

 

6. Valg til bestyrelse:

 

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer bedes fremsendt senest 6. marts

 

Holdleder Janne Møller Jensen og landstræner Dennis Fisker er fødte medlemmer.

Øvrig bestyrelse:

Dorthe Guldager (Modtager ikke genvalg)

Mette Bruun Christensen (Modtager ikke genvalg)  

Dorte Njor-Larsen, (Modtager genvalg)

 

Suppleanter:

Peter Leth (modtager ikke genvalg)

Louise A Bang (modtager ikke genvalg)

 

7. Valg af revisor.

Peter Fischer (modtager genvalg)

Camilla Stengelshøj Sode Salling (modtager genvalg)

 

8. Eventuelt.

 

 

Der serveres kaffe/the/vand og kage. Meld derfor hvor mange i deltager på E-mail: Rigmor-k@privat.dk , senest 11. marts 

 

Medlemmer over 18 år har stemmeret. Sponsorer er også medlemmer. Alle unge medlemmer er selvfølgelig også velkommen til at deltage i generalforsamlingen.  

< Tilbage