< Tilbage

Indkaldelse til Generalforsamling og informationsmøde fredag den 25. marts 2022 i Sundeved. 05-03-2022 - 19:07

I år mødes vi i Rytterstuen ved Sundeved Rideklub Fredag aften kl. 19.30. 

 

Ved generalforsamlingen vil landstræner Lisbet Seierskilde og holdleder Lars Svare Krogsgaard holde informationsmøde om den kommende sæson. Alle er velkommen. 

 

For Støtteforeningens medlemmer vil der ligeledes være mulighed for lotteri om flotte gaver fra blandt andet: Herning 2011, Nathalie Horsecare, Dengie, Equsana,Kystol, Pavo, Agria, Horseworld, Land og Fritid, Effax, Horseline. 

Indkaldelse til Generalforsamling i Støtteforeningen for Talentudvikling af Ponydressur.

Ponydressur.dk

Fredag den 25. marts 2022, kl. 19.30

Rytterstuen Sundeved Rideklub  

 

I forbindelse med generalforsamlingen vil landstræner Lisbet Seierskilde og holdleder Lars Svarre Krogsgaard holde informationsmøde om den kommende sæson. Alle er velkommen.

 

Foreningen er vært for kaffe/the, vand og kage.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Ulrik Gert Nielsen

 

1.a. Valg af referent.

Bestyrelsen foreslår Lars Svarre Krogsgaard

 

Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formandens beretning

 

Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

Godkendt regnskab vedlægges

 

Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.

 

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 14. marts 2020 på E-mail: Rigmor-k@privat.dk

 

Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for støttemedlemmer kr. 150 pr år.

 

Valg til bestyrelse: Landstræner og holdleder er bestyrelsesmedlemmer jvf foreningens vedtægter.

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

 Rigmor Kristensen, (Modtager genvalg)

 Ulrik Gert Nielsen, (Modtager genvalg)

 Dorte Njor-Larsen, (Modtager genvalg)

 Mette Larsen-Ledet (Modtager ikke genvalg

 

Suppleanter:

 Line Rude Hare (Modtager genvalg)

 Christina Iwang Søndergaard

 

Valg af revisor.

Peter Fischer (modtager genvalg)

Camilla Stengelshøj Sode Salling (modtager genvalg)

 

Eventuelt.

 

Se vedtægter og revideret regnskab under fanen:  Foreningen

 

< Tilbage