Indkaldelse til Generalforsamling 14-02-2019 - 15:14

Generalforsamling i 'Støtteforeningen for Talentudvikling af Ponydressur-Eliten'. Ponydressur.dk   Fredag den 15. marts 2019, kl. 19.30 i Rytterstuen i Sundeved Rideklub.   Dagsorden i henhold til vedtægterne:    1.   Valg af dirigent.  1.a. Valg af referent.   2.   Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.   3.   Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.   4.   Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer:       Forslag skal være formanden i hænde senest 11.marts 2019 til email: Rigmor-k@privat.dk   5.   Fastsættelse af kontingent.   6.   Valg til bestyrelse: Forslag om nye medlemmer bedes fremsendt senest 13. marts Holdleder og landstræner er fødte medlemmer.          Øvrig bestyrelse:  Jesper Ejlersen (Modtager ikke genvalg) Mette Bruun Christensen (Modtager genvalg)   Dorte Njor-Larsen, (Modtager genvalg)         Suppleanter:    7. Valg af revisor.  Peter Fischer (modtager genvalg) Camilla Stengelshøj Sode Salling (modtager genvalg)   8. Eventuelt.  Der serveres kaffe/the/vand og æblekage. Meld derfor hvor mange i deltager på E-mail: Rigmor-k@privat.dk, senest 13. marts   Medlemmer over 18 år har stemmeret. Sponsorer er også medlemmer. Alle unge medlemmer er selvfølgelig også velkommen til at deltage i generalforsamlingen.   ... Læs mere