< Tilbage

Indkaldelse til Generalforsamling 14-02-2019 - 15:14

Generalforsamling i 'Støtteforeningen for Talentudvikling af Ponydressur-Eliten'. Ponydressur.dk

 

Fredag den 15. marts 2019, kl. 19.30 i Rytterstuen i Sundeved Rideklub.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 

1.   Valg af dirigent. 

1.a. Valg af referent.

 

2.   Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

3.   Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

 

4.   Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer:

      Forslag skal være formanden i hænde senest 11.marts 2019 til email: Rigmor-k@privat.dk

 

5.   Fastsættelse af kontingent.

 

6.   Valg til bestyrelse: Forslag om nye medlemmer bedes fremsendt senest 13. marts

  • Holdleder og landstræner er fødte medlemmer. 

 

      Øvrig bestyrelse: 

  • Jesper Ejlersen (Modtager ikke genvalg)
  • Mette Bruun Christensen (Modtager genvalg)  
  • Dorte Njor-Larsen, (Modtager genvalg)

 

      Suppleanter

 

7. Valg af revisor. 

  • Peter Fischer (modtager genvalg)
  • Camilla Stengelshøj Sode Salling (modtager genvalg)

 

8. Eventuelt. 


Der serveres kaffe/the/vand og æblekage.
Meld derfor hvor mange i deltager på E-mail: Rigmor-k@privat.dk, senest 13. marts  


Medlemmer over 18 år har stemmeret. Sponsorer er også medlemmer. Alle unge medlemmer er selvfølgelig også velkommen til at deltage i generalforsamlingen.  

Følg os på facebook: klik her

Se hvordan året gik i Årsskriftet: klik her

< Tilbage